ขณะนี้เว็บไซต์ Loyalty ได้เปลี่ยนชื่อ URL

จากชื่อเดิม http://scgnetworkloyalty.scg.co.th/SCGImplement เป็นชื่อใหม่ http://scgcbmloyalty.scg.co.th/SCG แล้ว

โดยชื่อเดิมถูกยกเลิกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2013

เข้าสู่ชื่อเว็บไซต์ใหม่ คลิกที่นี่